BANSAN BANSAN  

BANSAN

伴真由子による、レディ-スブランド。
日常生活と衣服を繋げるドラマティックな衣料品製造所。